Et ledende selskap innen maskinering fra 2009
Monday – Friday

07:00 - 16:00

+47 94 89 86 50

post@onemachining.no

Plogfabrikkvegen 30

4353 Klepp Stasjon

Om oss

One Machining er et fremtidsrettet selskap i utvikling og rustet for å imøtekomme kundenes krav og spesifikasjoner.

Vi er spesialisert innen CNC-maskinering og sammenstilling av høyteknologiske kvalitetsprodukter levert til olje & gass-industrien, samt til fornybar industri. Med høy kompetanse og stor kapasitet utfører vi komplette og komplekse oppdrag fra våre kunder. Vi tar både serie- og prototypeproduksjon.

Hovedtyngden er prosjektstyrte jobber og større sveisekonstruksjoner opptil 20 tonn.

HMSK

One Machining integrerer HMSK i sitt daglige virke, og vår HMSK-politikk lyder som følger:
HMSK-politikken er bestemmende og forpliktende for alle som arbeider i One Machining. Tillit er avgjørende i alle våre kunderelasjoner.
Vi vil at våre kunder skal kunne stole på at det vi sier stemmer med det vi gjør.
Kvalitetspolitikken for One Machining lyder som følger HMS, miljø og kvalitet.

HMS

One Machining skal være en bedrift der de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer.

Helse, miljø og sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter. Dette skal vi oppnå gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematisk internkontroll, risikovurderinger og tiltak for kontinuerlig åidentifisere og redusere helsefare.

Miljø

One Machining vil gjennom opplæring og informasjon stimulere til økt miljøbevissthet i bedriften for å forebygge og minimere bedriftens forurensning av miljøet.
Miljøsatsingen skal inngå som en integrert del av virksomheten og det lovpålagte arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet, og er underlagt samme system for dokumentasjon, revisjoner og avvikshåndtering. For stadig å bli bedre på dette området skal miljøarbeidet være gjenstand for kontinuerlig justering og forbedring.

Kvalitet

Kundens tilfredshet er høyt prioritert hos One Machining, og vi streber stadig etter å øke denne. Vårt ønske og mål er langsiktige kundeforhold og gjentakelsesordrer.

Vi skal ha optimal utnyttelse av interne ressurser og feilfri gjennomføring av alle arbeidsoppdrag.

Vi skal opprettholde et HMSK-system som sikrer at alle krav som er av betydning for kvaliteten, blir avklart med kunde, dokumentert og gjennomført slik at de rette tingene blir gjort i rett rekkefølge, til rett tid, pris og kvalitet. HMSK-systemet skal overvåkes og etterleves og ha en virkning som gir kontinuerlig forbedring av kvalitetsstyringen i alle ledd og på alle nivå i bedriften.

Vi skal ha profesjonell holdning til våre kunder og eierskap i vårt arbeid. Alle medarbeidere i One Machining skal kjenne innholdet av HMSK-systemet og være bevisste sin egen rolle i gjennomføringen av dette.

Send oss en e-post  post@onemachining.no